33" Eucalyptus Leaf Spray White

$13.07

33 inches tall