33" Eucalyptus Leaf Spray White

$10.00

33 inches tall